Introduktion: Cirkulær økonomi

I en tid med øget forbrug af energi og ressourcer er det blevet udbredt at tale om en såkaldt cirkulær økonomi, hvor energien kommer fra vedvarende…

Kredsløbstænkning

For at forstå, hvad cirkulær økonomi handler om, kan det være en hjælp at holde dette koncept op imod den såkaldte lineære økonomi. Lineær økonomi…

Produktkæder

Cirkulær økonomi handler i høj grad om, hvordan såkaldte værdikæder kan omstilles således, at der skabes mere værdi med færre ressourcer og mindre…

Cirkulær økonomi ≠ Økologisk økonomi

Det er vores indtryk, at der ofte sættes lighedstegn mellem cirkulær økonomi og økologisk økonomi. Dette er en fejlopfattelse, da der er tale om to…

Opgaver

Opgaver til temaet cirkulær økonomi