Introduktion: Natursyn og etik

Begrebet natur spiller en vigtig rolle i forståelsen af bæredygtighed. Måden, vi opfatter naturen på, har betydning for, hvordan vi behandler alle de levende arter, som vi bor på denne jordklode sammen med. Opfatter man havet som et spisekammer for mennesker, er man måske mindre tilbøjelig til at tænke på, at livet i havet ikke nødvendigvis er til for menneskers overlevelse og tilfredsstillelse alene. Tænker man primært på sin egen nydelse ved at spise kød, er man måske mindre tilbøjelig til at overveje, at kødproduktion rejser dyreetiske spørgsmål og har konsekvenser for naturen omkring os. Kødproduktion medfører ofte, at dyr spærres inde på meget lidt plads, holdes fastspændte og påføres smerte. Og landbrug i det hele taget medfører, at områder med stor artsrigdom til stadighed bliver omdannet til såkaldt monokultur, hvor artsrigdommen er forsvundet, og kun få afgrøde vokser. Dette opfylder bestemte menneskelige behov, men er ikke til gavn for særlig mange andre arter på jorden. Etiske problemer af denne type er, gennem tiden, blevet genstand for filosofiske overvejelser om menneskets forhold til naturen. Sådanne overvejelser handler om natursyn og etik, hvor ordet etik betyder filosofiske overvejelser af moralsk karakter. I dette tema skal vi kort prøve at få en fornemmelse af nogle vigtige temaer inden for dette felt.

Næste afsnit: Natur og økofilosofi