Introduktion: Teoretiske briller

En teori kan forstås som en bestemt type briller, der gør det muligt at se bestemte ting, mens andre ting forsvinder. Brillerne er altså afgørende for, hvad man ser. Mens de øvrige temaer præsenterer teoretiske briller, der fokuserer på, hvad man kunne kalde kernestoffet i økologisk økonomi, indeholder dette tema eksempler på teoretiske perspektiver, der ikke specifikt drejer sig om miljø. Økologisk økonomi er inspireret af og trækker på forskellige forståelser, der oprindelig er udviklet inden for andre teoretiske skoler. Det gælder både generelle forståelser som systemtænkning, der går på tværs af faglige discipliner, og mere specifikke teorier fra andre økonomiske skoler, der adskiller sig fra mainstream økonomisk teori som for eksempel klassisk institutionel økonomi.

Figur: Virkeligheden afhænger af øjnene, der ser. Hvad ser du her?
Virkeligheden afhænger af øjnene, der ser. Hvad ser du her?

Næste afsnit: Institutioner