Kredsløbstænkning

Emil Urhammer

For at forstå, hvad cirkulær økonomi handler om, kan det være en hjælp at holde dette koncept op imod den såkaldte lineære økonomi. Lineær økonomi betegner en produktions- og forbrugsform, som også kunne kaldes ’brug og smid væk’, hvor nye ressourcer hele tiden udvindes for at indgå i produkter, som bare smides væk, så snart de går i stykker eller ikke interesserer os længere. Cirkulær økonomi er et opgør med denne tilgang og en idé om, at der findes smartere og mere bæredygtige måder at producere og forbruge på.

Biomimetik
En af grundinspirationerne for cirkulær økonomi er det biologiske kredsløb, hvor den enkelte arts ’affald’ indgår positivt i det økosystemkredsløb, som arten er en del af. I de biologiske kredsløb er der ingen lossepladser, i stedet cirkulerer materialer hele tiden, og en arts affald er en anden arts føde. Det hele holdes i gang af solens energi, som opretholder livet i økosystemerne. Det er denne form for bæredygtighed, som den cirkulære økonomi prøver at efterligne. Den cirkulære økonomi er således idéen om en industriel produktion drevet af vedvarende energikilder, hvor de enkelte produkter, ved enden af deres livstid, enten indgår i nye produktionsprocesser eller uproblematisk bliver del af klodens biologiske kredsløb.

To kredsløb
Den cirkulære økonomi opererer med to forskellige kredsløb: det biologiske og det tekniske. Det biologiske kredsløb er kredsløbet beskrevet i foregående afsnit, mens det tekniske kredsløb er et industrielt kredsløb, som skal sikre, at varer og ressourcer genbruges og indgår i nye produkter i stedet for at blive til forurening i det biologiske kredsløb. Det er umuligt at skille de to kredsløb ad, men grundtanken i cirkulær økonomi er, at når det tekniske kredsløb afgiver materialer til det biologiske, skal disse materialer uproblematisk kunne indgå i det biologiske kredsløb. Det vil sige, at affald, som for eksempel emballage, fra produktion og forbrug skal være biologisk nedbrydeligt. En sodavandsflaske, som ender i havet for eksempel, skal gå i opløsning og blive til uskadelige elementer i havøkosystemet, og en engangstallerken, som smides på jorden, skal gå i opløsning og blive til muld.

figur
Det biologiske og det tekniske kredsløb. Kilde: Pinterest. https://www.pinterest.com/sumdy/circular-economy-videos/

Beslægtede koncepter
Der findes også andre koncepter, som minder om cirkulær økonomi. I den forbindelse bør særligt vugge til vugge (cradle to cradle) og industriel økologi fremhæves. Vugge til vugge er også et opgør med den lineære økonomi, som dog her i stedet kaldes vugge til grav-økonomi. Vuggen refererer her til udvindingen af råstofferne, og grav refererer til et produkts endeligt som affald. I vugge til vugge-tilgangen ser man gamle produkter som vugger for nye produkter, ganske som det er tilfældet med den cirkulære økonomi.

Industriel økologi handler om, hvordan forskellige industrier kan udnytte hinandens affaldsprodukter til egen produktion. Vi har i Danmark et godt eksempel på sådan en industriel økologi i Kalundborg Symbiosis, hvor forskellige fabrikker udveksler for eksempel vand, damp og gips med hinanden.

Næste afsnit: Produktkæder