Introduktion: Det biofysiske perspektiv

I dette tema bliver økonomien præsenteret som en såkaldt metabolisk organisme − en organisme med et stofskifte. Dette er det biofysiske perspektiv på økonomien, som giver et vigtigt bidrag til forståelsen af økonomi og økonomisk teori. Når man ser økonomien som en metabolisk organisme, sættes der fokus på alle de materialer, den energi og den plads, der kræves, for at økonomien kan holdes i gang. Dette medfører, at økonomiens størrelse kommer i fokus. Det har nemlig vist sig, at der er en klar sammenhæng mellem økonomiens størrelse og den mængde af råstoffer, energi og plads, økonomien kræver for at holde sig kørende. For at man kan få en bedre fornemmelse af økonomiens størrelse i biofysisk forstand, er der blevet udviklet forskellige mål, som kan hjælpe os med at danne et billede af økonomiens samlede metabolisme. Ud over at præsentere det biofysiske perspektiv på økonomien vil vi derfor også i dette tema kort beskrive nogle af de mest udbredte mål for økonomiens størrelse i biofysisk forstand.

Næste afsnit: En metabolisk organisme