Introduktion

Formålet med denne hjemmeside er formidling af faget økologisk økonomi til de gymnasiale uddannelser og andre interesserede. For at imødekomme forskellige læseres behov kan indholdet på denne hjemmeside tilgås på flere forskellige måder. For dem, som færdes hjemmevant i internettets digitale verden, kan indholdet læses som en såkaldt iBog på en computer, tablet eller smartphone. Mens de, som foretrækker en mere traditionel bog, kan finde det samlede materiale til download i form af en eBog i PDF-format (se hjemmesidens hovedmenu).

Indholdet er opdelt i 10 temaer, som i princippet kan læses uafhængigt af hinanden. Vi anbefaler, at tema 1 og 2 læses først, idet disse to temaer udgør en grundforudsætning for de resterende temaer. Hvert tema har sin egen forside, hvor man finder en kort introduktion til temaet og et antal artikler, som udgør temaets indhold. På hjemmesiden findes de 10 temaer på forsiden og i hovedmenuen, mens de i eBogen er arrangeret som fremadskridende bogkapitler, hvor de første fem kapitler belyser forståelsen af problemerne fra forskellige vinkler, det sjette kapitel drejer sig om politiske beslutninger, mens kapitlerne syv til ni handler om løsningsmuligheder. De enkelte temaer repræsenterer forskellige forskningsprogrammer inden for økologisk økonomi, hvor programmerne, som præsenteres i tema 1 og 2, udgør en slags fundament for alle de andre. Endelig er tema 10 et forsøg på at præsentere nogle af de teoretiske grundforståelser fra andre økonomiske skoler, der ofte anvendes i økologisk økonomi og dukker op i mange forskellige analyser. Dette tema har fået navnet ’teoretiske briller’, fordi teorier kan betragtes som briller, man kan tage på og derved se verden på forskellige måder. Denne anskuelsesmåde gælder generelt for faget økologisk økonomi, som er kendetegnet ved at anlægge et biofysisk perspektiv på studiet af økonomi og samfund. Dette svarer til at tage nogle særlige briller på, der gør det muligt at se noget andet end det, man ser med mere traditionelle økonombriller.

Hjemmesiden er almennyttig og uafhængig af kommercielle interesser. Adgangen til materialet er ubegrænset, og alle har ret til at dele og videreformidle sidens indhold, så længe dette gøres i respekt for materialet og med klare kildeangivelser. I denne ånd har vi også tilladt os at benytte figurer og grafer fra andre materialer og ligesindede hjemmesider. Dette er gjort i stor taknemmelighed og med kildeangivelser og links, som angiver, hvor de enkelte figurer og grafer kommer fra.

Som en del af udarbejdelsen af materialet har vi modtaget feedback fra en mindre gruppe engagerede gymnasielærere, som blandt andet har deltaget i en workshop med værdifulde input og kommentarer. Vi skylder disse engagerede lærere stor tak.

Vi er også meget taknemmelige for finansiering fra THE VELUX FOUNDATIONS, der har støttet arbejdet med hjemmesiden som led i EcoMac-projektet: Økologisk makroøkonomi og bæredygtig omstilling – kritiske og konstruktive perspektiver.

Dette er første udgave af materialet, og der tages forbehold for eventuelle fejl og unøjagtigheder. Rettelser af sådanne vil blive modtaget med taknemmelighed.