Introduktion: Drivkræfter og fordeling

I temaet om forholdet mellem vækst og miljø argumenteres der for, at der er miljømæssige grænser for vækst i levestandarden. Men det diskuteres ikke, hvad der driver væksten, og hvordan væksten er fordelt. I dette tema sættes der fokus på drivkræfterne bag den økonomiske vækst og på forholdet mellem vækst og fordeling. Fordeling drejer sig om, hvem der har gavn af væksten, og kommer her på dagsordenen på to måder. For det første er ulighed i sig selv en af drivkræfterne bag, at vi i de rige lande har kunnet øge vores materielle forbrug så meget. For det andet betyder grænserne for vækst, at der opstår en etisk fordring om at dele.

Næste afsnit: Vækstmotoren