Opgaver

 1. Denne opgave kræver engelskkundskaber og kan eventuelt benyttes i et samarbejde mellem fagene samfundsfag og engelsk. Atlas of Environmental Justice er et interaktivt kort over miljøkonflikter i hele verden.
  1. Gå på opdagelse i kortet, og forsøg at få et overblik over, hvad kortet går ud på.
  2. Vælg tre konflikter, og beskriv, hvad de handler om.
  3. Vælg tre konflikter af samme kategori, og se, om du kan finde nogle interessante forskelle på dem.
  4. Vælg tre konflikter af tre forskellige kategorier, og se, om du kan finde ligheder imellem dem.
  5. Et planlagt byggeri på Amagerfælled i København er med på kortet. Find denne konflikt. Sammenlign kortets beskrivelse af konflikten med anden information, du kan finde på nettet om konflikten.
   1. Er kortets fremstilling af konflikten retvisende?
   2. Er der sider af sagen, som ikke er nævnt på kortet, og i så fald hvilke?
 2. Palmeolie er årsag til miljøkonflikter flere steder i verden. Organisationerne WWF, Greenpeace og Danwatch har alle dokumenteret og gjort opmærksom på de miljømæssige og sociale problemer forbundet med produktionen af palmeolie.
  1. Brug internettet til at undersøge, hvad palmeoliekonflikterne går ud på.
  2. Hvor finder konflikterne sted?
  3. Brug Atlas of Environmental Justice til at finde en konkret palmeoliekonflikt.
   1. Lav en liste over aktører involveret i konflikten.
   2. Lav en liste over miljømæssige problemer i konflikten.
   3. Lav en liste over sociale problemer i konflikten.
  4. Brug Atlas of Environmental Justice til at sammenligne den konflikt, du har valgt, med andre lignende konflikter. Er der aktører og problemstillinger, som går igen flere steder?
  5. Lav en liste med tiltag, som er blevet foreslået som løsning på palmeoliekonflikter?
  6. Lav en strategi for løsning af en bestemt palmeoliekonflikt?
  7. Diskutér, hvordan man kan løse palmeolieproblematikken mere generelt.