Introduktion: Cirkulær økonomi

I en tid med øget forbrug af energi og ressourcer er det blevet udbredt at tale om en såkaldt cirkulær økonomi, hvor energien kommer fra vedvarende kilder, og produkter og materialer genbruges og recirkuleres i ’lukkede’ kredsløb. I det følgende vil vi gennemgå nogle af grundprincipperne i cirkulær økonomi og derefter kort se på dette koncept med økologisk økonomiske briller.

Næste afsnit: Kredsløbstænkning