Introduktion: Styring og Regulering

I temaerne om energi, metabolisme og vækst er der fokus på miljøproblemerne i et samlet perspektiv: skiftet i energigrundlag i et langsigtet perspektiv, væksten i økonomien som metabolisk organisme og de etiske problemer, der knytter sig til udfordringerne. Det omtales også, hvordan forskere på forskellig måde har søgt at synliggøre økonomiens biofysiske vækst og de planetære grænser, vi enten har overskredet eller er på vej til at overskride. I den praktiske miljøpolitik er det imidlertid ofte mere afgrænsede problemer, der er i fokus. Man kan sige, at den generelle vækst i metabolismen afspejler sig i en lang række specifikke miljøproblemer, som gennem årene har trængt sig på og kaldt på en håndtering. I dette tema ser vi på forskellige metoder til at styre og regulere disse problemer.

Næste afsnit: Specifikke miljøproblemer