Introduktion: Bæredygtig omstilling

I takt med at de miljømæssige konsekvenser af voksende økonomiske aktiviteter er blevet stadigt mere alarmerende, er også behovet for bæredygtig…

Teorier om bæredygtig omstilling

Igennem de seneste 15 år har den politiske interesse for bæredygtig omstilling skabt grobund for etableringen af et nyt selvstændigt forskningsfelt…

Byer som omstillingsarenaer

Traditionelt har energisystemer, transportsystemer og vandsystemer primært været analyseret som nationalt afgrænsede systemer, mens eksempelvis byer…

Opgaver

Opgaver til bæredygtig omstilling