Opgaver

 1. Vælg et produkt, som du bruger i din hverdag, og prøv at lave et kort over hele dets livscyklus fra vugge (udvinding af ressourcer) til grav (udsmidning) eller ny vugge (genanvendelse).
  1. Lav en liste over de vigtigste materialer i produktet, og find ud af, hvor de kommer fra. Er der nogle af disse materialer, som kan genanvendes?
  2. Prøv at tegne produktets vej fra udvinding af ressourcer til dig som forbruger.
  3. Prøv at finde ud af, hvor der bruges vand til at fremstille produktet.
  4. Prøv at finde ud af, hvor meget energi der er gået til produktion og transport.
  5. Prøv at finde ud af, hvor meget CO2 der er udledt i forbindelse med produktion og transport.
  6. Diskutér følgende med udgangspunkt i dit eget kort:
   1. Hvordan kan produktkæden gøres mere cirkulær?
   2. Er det muligt at skille det tekniske og det biologiske kredsløb ad?

Hvis du har brug for hjælp til at komme i gang, kan du finde inspiration i nedenstående videoer og links:

https://enviroliteracy.org/environment-society/life-cycle-analysis/

http://storyofstuff.org/movies/story-of-stuff/

http://storyofstuff.org/movies/story-of-electronics/

http://storyofstuff.org/movies/story-of-cosmetics/

http://storyofstuff.org/movies/story-of-bottled-water/

 1. Cirkulær økonomi er blevet et populært begreb i Danmark, og flere kommuner arbejder løbende på at øge genanvendelsen af ressourcer. Undersøg, hvad din egen kommune gør for at gøre anvendelsen af ressourcer mere cirkulær.
  1. Har din kommune en affaldsplan, og i så fald hvad går den ud på?
  2. Hvilken rolle spiller genbrugspladserne i din kommune i den cirkulære økonomi?
  3. Hvilke materialer genanvendes i din kommune og hvordan?
  4. Hvad er argumenterne for at øge genanvendelsen af ressourcer?
 2. Ressourcer og cirkulær økonomi er også et landspolitisk emne.
  1. Hvad er de forskellige partiers holdning til ressourcer og genanvendelse?
  2. Er der nogen partier, som har en særlig stærk profil på ressourceområdet, og i så fald hvad ligger der i den?
  3. Hvilke argumenter fremføres i debatten om ressourcer og genanvendelse af ressourcer i Danmark.