Til undervisere

I Undervisningsministeriets bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen kan man om formålet med disse uddannelser blandt andet læse, at eleverne skal lære at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden, som består af medmennesker, natur og samfund.

Det er vores opfattelse, at herværende hjemmeside giver gode redskaber til netop dette formål, ikke mindst når det gælder økonomiske aspekter af denne omverden.

Ovenstående formålsparagraf skaber grundlag for hjemmesidens generelle relevans, men mere konkret betyder materialets høje grad af tværfaglighed, at det vil kunne anvendes af mange forskellige faglige retninger inden for de gymnasiale uddannelser. Dog kan der argumenteres for, at materialet har en særlig relevans for samfundsfag, hvor bæredygtig udvikling flere steder nævnes som et nøgleord i kernestoffet. I bekendtgørelsen for HTX fremhæves det for eksempel, at “sammenhænge mellem økonomisk vækst, teknologisk udvikling og bæredygtig udvikling” hører til kernestoffet, mens kernestoffet for STX lægger vægt på “økonomiske styringsprincipper, herunder bæredygtig udvikling”. Disse emner er centrale for denne hjemmeside, og materialet kan derfor i høj grad ses som relevant kernestof for samfundsfag på de gymnasiale uddannelser. Materialet kan til dette formål inddrages i forløb, hvor et eller flere af hjemmesidens temaer tages ind i forskellige moduler. Endvidere er det oplagt, at materialet kan bruges som supplerende stof i tværfaglige forløb og til inspiration for større skriftlige opgaver.

Nøgleord og opgaver
Til hjælp med tilegnelsen af stoffet følger der med hvert tema en liste med nøgleord og en række opgaver. Nøgleordene er et forsøg på at fremhæve de centrale begreber i temaerne, men har også det pædagogiske formål at tilbyde en ekstra indgang til stoffet, hvor stoffet ses som et sprog med særlige gloser, som skal læres. Nøgleordene findes også i en samlet liste, hvor alle hjemmesidens nøgleord kort bliver forklaret.

Opgaverne er et forsøg på at give eleverne en mere konkret forståelse af temaernes problemstillinger. Ordlyden i opgaverne er inspireret af de skriftlige genrer for samfundsfag, hvor ’undersøgelse’, ’argument’ og ’notat’ er nogle af de gennemgående former. Samtlige materialets opgaver kan tilgås via et link i menupunktet ’til undervisere’. Har du forslag til rettelser og forbedringer af eksisterende opgaver eller idéer til helt nye opgaver, tager vi imod disse med stor taknemmelighed.