Opgaver

 1. Flere organisationer, fonde og enkeltpersoner arbejder for naturen i Danmark. Her er links til nogle af disse: http://www.dof.dk/  http://danarige.dk/ http://www.dn.dk/ http://ddnf.dk/  http://www.vildmedvilje.dk/
  1. Undersøg disse hjemmesider.
  2. Lav en liste over centrale emner, som behandles på disse hjemmesider.
  3. Brug Hans Finks syv forestillinger (se infoboksen ’natursyn’) til at undersøge, hvilke forestillinger om naturen der kommer til udtryk i disse organisationers kommunikation og aktiviteter?
  4. Lav en liste over centrale aktører i problematikken om naturbeskyttelse i Danmark. For at svare på dette kan det blive nødvendigt at supplere med undersøgelser af andre hjemmesider, for eksempel naturstyrelsens: http://naturstyrelsen.dk/
  5. Prøv at sammenligne de forskellige aktørers interesser, fokus og tilgang. Hvad er forskellene og lighederne?
  6. Brug begreberne antropocentrisme og økocentrisme til at fortolke ovenstående aktørers tilgang til natur.
  7. Prøv at finde ud af, hvad de forskellige aktører finder værdifuldt ved naturen.
  8. Brug begreberne instrumentel og iboende værdi til at fortolke de forskellige aktørers værdiopfattelser i forhold til natur.