Opgaver

 1. Transportsystemet er et vigtigt samfundsmæssigt system.
  1. Hvilke teknologier indgår i transportsystemet?
  2. Hvilken infrastruktur skal være på plads, for at transportsystemet fungerer?
  3. Hvor i systemet foregår der markedstransaktioner?
  4. Hvilke love regulerer transporten?
 2. Tegn et kort, som illustrerer et samfundsmæssigt system efter eget valg. Der må gerne skrives tekst på kortet.
  1. Tegn systemets infrastruktur.
  2. Indsæt systemets vigtigste teknologier.
  3. Tegn, hvor på kortet der foregår markedstransaktioner.
  4. Tegn, hvor på kortet forskellige regulerende love virker.
 3. Skibsfarten er en del af det samfundsmæssige system kaldet transportsystemet, men kan også ses som et samfundsmæssigt system i sig selv. Find mindst tre eksempler på samfundsmæssige systemer, som er del af et større samfundsmæssigt system.
 4. Når politikerne debatterer transportsystemet handler diskussionerne ofte om offentlig transport versus bilisme.
  1. Undersøg, hvordan Folketingets partier forholder sig i denne diskussion.
  2. Find tre argumenter for øget privatbilisme.
  3. Find tre argumenter imod øget privatbilisme.
   1. Diskutér, hvilke argumenter der er stærkest.
   2. Hvilken rolle spiller miljø og bæredygtighed i disse argumenter?
  4. Diskutér, hvordan forskellige ideologier spiller en rolle i diskussionen af offentlig transport versus privatbilisme?
 5. De politiske debatter om samfundsmæssige systemer handler ofte om miljø og bæredygtighed. Vælg et samfundsmæssigt system.
  1. Undersøg, hvilke miljøproblemer der er forbundet med dette system?
  2. Find mindst tre politiske tiltag, som kunne begrænse disse miljøproblemer.
 6. At forstå energisystemet som et samfundsmæssigt system kan ses som en bestemt model for energiforsyningen. I mainstreamøkonomisk teori arbejder man med en anden model for energiforsyningen. Her taler man om energisektoren.
  1. Diskutér forskellene på de to modeller: samfundsmæssigt system og sektor.
 7. Elbiler kan ses som en niche i transportsystemet.
  1. Hvordan forholder de forskellige partier i Danmark sig til elbiler?
  2. Hvad kan man gøre politisk for at skabe et selektionsmiljø, som fremmer elbiler?
  3. Hvad er argumenterne for og imod indgreb, som forbedrer selektionsmiljøet for elbiler?
 8. Vælg et samfundsmæssigt system.
  1. Identificér et regime og en niche i dette system.
  2. Angiv landskabsfaktorer, som påvirker systemets udvikling.
  3. Brug begreberne niche, regime, landskab, selektion og selektionsmiljø til at lave så mange hypoteser som muligt om dette systems fremtidige udvikling.

Note

 • Flere af de ovenstående opgaver kan varieres ved at erstatte det nævnte samfundsmæssige system med et andet. For eksempel kan transportsystemet i opgave 1 erstattes med fødevaresystemet.