IPAT-ligningen

IPAT-ligningen beskriver forholdet mellem på den ene side miljøpåvirkning og på den anden befolkningsstørrelse, velstand og en teknologifaktor, som angiver miljøpåvirkning pr. enhed af BNP.

Selve ligningen ser således ud

I=P×A×T

Hvor I er miljøpåvirkning (målt i forskellige enheder alt afhængig af miljøproblemet man ønsker at undersøge), P er befolkningstallet, A er velstand (målt i BNP pr. person), og T er en teknologifaktor (målt i miljøpåvirkning pr. enhed af BNP).

Et eksempel på brugen af ligningen kunne være at se på den globale CO2-udledning. I dette tilfælde betegner I den globale CO2-udledning givet ved

CO2 (gigaton) = P (befolkningstallet) × A (BNP/ befolkningstallet) × T (gigaton/BNP)

Hvor befolkningstallet er jordens samlede befolkning og BNP er det globale brutto national produkt.

Ligningen kan benyttes på flere forskellige problemstillinger, hvor I for eksempel kan stå for forbrug af ressourcer eller forurening.

Det er vigtigt at understrege at IPAT-ligningen ikke udtrykker en naturlov, men snarere er et redskab til at få begreb om og diskutere sammenhænge mellem miljøpåvirkning, befolkningsstørrelse, velstand og teknologisk formåen.