Bæredygtig Omstilling

I takt med at de miljømæssige konsekvenser af voksende økonomiske aktiviteter er blevet stadigt mere alarmerende, er også behovet for bæredygtig omstilling vokset og blevet et mere fremtrædende tema i den offentlige debat. Det er således ikke længere ualmindeligt at høre politikere og meningsdannere tale om at vores energisystem, landbruget eller transporten skal omstilles til mere bæredygtige alternativer som vind- og solenergi, økologisk dyrkning, cyklisme og el-biler. For bedre at kunne forstå og tale om sådanne omstillingsprocesser er det imidlertid nyttigt med nogle teoretiske begreber som kan præcisere problemstillingerne. I dette tema vil vi derfor præsentere nogle grundlæggende begreber og illustrative eksempler til forståelsen af bæredygtig omstilling af samfundsmæssige systemer.